Moje zdjecie

dr inż. Karol Gajda

Politechnika Poznańska
Wydział Elektryczny
Instytut Matematyki
Zakład Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej
ul. Piotrowo 3a/717
60-965 Poznań

Zainteresowania zawodowe

  • analiza numeryczna
  • analiza przedziałowa
  • systemy algebry komputerowej

Dydaktyka

Wydział Elektryczny

Matematyka

  • Technologie Informacyjne, st. II, sem. 3

Matematyka w Technice

Wydział Informatyki

Informatyka

  • Elementy Analizy Numerycznej, st. I, sem. 4

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Mechanika i Budowa Maszyn

  • Matematyka stosowana i metody matematyczne, st. II, sem. 1

Transport

  • Matematyka stosowana i metody matematyczne, st. II, sem. 1
This page is also available in English [English]
Valid HTML 4.01 Transitional